szukaj
Regulamin
 
Każda edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku" przebiega na podstawie regulaminu. Poniżej podajemy najważniejsze informacje w nim zawarte, prosimy jednak o zapoznanie się z całą treścią regulaminu, który można pobrać wraz załącznikami po klinięciu w linki znajdujące się na końcu artykułu.

2011-10-26 -

Regulamin

Do Konkursu mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy, mające siedzibę w Polsce. Zgłoszenia do Konkursu mogą być przesłane przez organizacje pozarządowe, pracowników zgłaszanej firmy lub jej kierownictwo.

 • w kategorii "Projekt społeczny" -  firmę zgłasza organizacja pozarządowa.
 • w kategorii "Strategia społecznego zaangażowania" - firma zgłasza się sama.
 • w kategorii " Wolontariat pracowniczy" - firmę zgłaszają jej pracownicy lub firma zgłasza się sama.
 • w kategorii "Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu" - firma zgłasza się sama.
 • w kategorii "Zaangażowanie lokalne" - firmę zgłasza organizacja pozarządowa, uczestnicząca w Programie "Działaj Lokalnie"
 • w kategorii "Fundacja korporacyjna - projekt społeczny" - fundację korporacyjną zgłasza organizacja pozarządowa

Każda organizacja może nominować więcej niż jedno przedsiębiorstwo lub fundację korporacyjną a każda firma może być nominowana przez wiele współpracujących z nią organizacji. 

W celu zgłoszenia firmy do konkursu należy założyć konto na stronie internetowej wniosek.dobroczyncaroku.pl wypełnić wniosek właściwy dla danej kategorii.

Wszystkie wnioski spełniające wymogi formalne, będą przekazane niezależnym ekspertom do oceny (każdy wniosek oceniać będzie dwóch ekspertów a z ich ocen zostanie wyciągnięta średnia). Najlepiej ocenione wnioski trafią pod obrady Kapituły Konkursu, która wybierze laureatów w kategoriach "Strategia społecznego zaangażowania" oraz "Zaangażowanie lokalne". W kategoriach "Projekt społeczny", "Wolontariat pracowniczy" oraz "Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu" Kapituła wybierze finalistów, którzy zostaną zaprezentowani w głosowaniu internetowym w kwietniu 2016 roku, w drodze którego wyłonieni zostaną laureaci.

Regulamin do pobrania  <-klik
"Dobroczyńca Roku" to największy i najdłużej działający w Polsce konkurs nagradzający społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw

(czyli tzw. CCI – Corporate Community Involvement, który z kolei jest częścią społecznej odpowiedzialności biznesu, z angielskiego CSR – Corporate Social Responsability). Konkurs odbywa się nieprzerwanie od 1997 roku i co roku zbiera nominacje firm dużych i małych, które w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wspierały działalność społeczną organizacji pozarządowych lub same realizowały projekty na rzecz społeczności, w której funkcjonują.


Dobroczyńcy

 • Spoldzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego
   
 • AVIOTEX KKC Sp. z o.o.
   
  Nominacja za wsparcie Darłowskiej Laponii Świętego Mikołaja w formie zarówno rzeczowej - udostępnienia namiotów, jak i organizacyjnej - pomoc wolontariuszy z firmy.
 • Mirosław Wróbel Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Mercedes- Benz
   
 • Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "TEMIS" Tadeusz Skajewski
   
  Nominacja za różnorodne wsparcie działań Fundacji Palium, mające na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Chojnice ideę opieki hospicyjnej i wolontariatu.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Bimex
   
  Nominacja za przekazywanie żywności na potrzeby prowadzonych jadłodajni i Domu Dziennej Opieki w Barlinku.
 • Zakład Produkcyjny "Pakmet"
   
  Nominacja za pomoc finansową umożliwiającą działanie Klubu.
 • Procter & Gamble
   
  Nominacja za zaangażowanie załogi firmy w promocję idei Olimpiad Specjalnych.
 • "Pol-Inowex" S.A. w Lublinie
   
  Nominacja za wsparcie finansowe przy organizacji pielgrzymki na XXIII Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży w Medjugorje dla 30 podopiecznych - wychowanków domów dziecka z terenu województwa lubelskiego.
 • Frosta Sp. z o.o.