szukaj
Regulamin
 
Każda edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku" przebiega na podstawie regulaminu. Poniżej podajemy najważniejsze informacje w nim zawarte, prosimy jednak o zapoznanie się z całą treścią regulaminu, który można pobrać wraz załącznikami po klinięciu w linki znajdujące się na końcu artykułu.

2011-10-26 -

Regulamin

Do Konkursu mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy, mające siedzibę w Polsce. Zgłoszenia do Konkursu mogą być przesłane przez organizacje pozarządowe, pracowników zgłaszanej firmy lub jej kierownictwo.

 • w kategorii "Projekt społeczny" -  firmę zgłasza organizacja pozarządowa.
 • w kategorii "Strategia społecznego zaangażowania" - firma zgłasza się sama.
 • w kategorii " Wolontariat pracowniczy" - firmę zgłaszają jej pracownicy lub firma zgłasza się sama.
 • w kategorii "Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu" - firma zgłasza się sama.
 • w kategorii "Zaangażowanie lokalne" - firmę zgłasza organizacja pozarządowa, uczestnicząca w Programie "Działaj Lokalnie"
 • w kategorii "Fundacja korporacyjna - projekt społeczny" - fundację korporacyjną zgłasza organizacja pozarządowa

Każda organizacja może nominować więcej niż jedno przedsiębiorstwo lub fundację korporacyjną a każda firma może być nominowana przez wiele współpracujących z nią organizacji. 

W celu zgłoszenia firmy do konkursu należy założyć konto na stronie internetowej wniosek.dobroczyncaroku.pl wypełnić wniosek właściwy dla danej kategorii.

Wszystkie wnioski spełniające wymogi formalne, będą przekazane niezależnym ekspertom do oceny (każdy wniosek oceniać będzie dwóch ekspertów a z ich ocen zostanie wyciągnięta średnia). Najlepiej ocenione wnioski trafią pod obrady Kapituły Konkursu, która wybierze laureatów w kategoriach "Strategia społecznego zaangażowania" oraz "Zaangażowanie lokalne". W kategoriach "Projekt społeczny", "Wolontariat pracowniczy" oraz "Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu" Kapituła wybierze finalistów, którzy zostaną zaprezentowani w głosowaniu internetowym w kwietniu 2016 roku, w drodze którego wyłonieni zostaną laureaci.

Regulamin do pobrania  <-klik
"Dobroczyńca Roku" to największy i najdłużej działający w Polsce konkurs nagradzający społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw

(czyli tzw. CCI – Corporate Community Involvement, który z kolei jest częścią społecznej odpowiedzialności biznesu, z angielskiego CSR – Corporate Social Responsability). Konkurs odbywa się nieprzerwanie od 1997 roku i co roku zbiera nominacje firm dużych i małych, które w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wspierały działalność społeczną organizacji pozarządowych lub same realizowały projekty na rzecz społeczności, w której funkcjonują.


Dobroczyńcy

 • Bank Gospodarstwa Krajowego
   
  Nominacja za wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe w organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka w Centrum Zdrowia Dziecka (z akcji skorzystało ok. 600 podopiecznych Centrum Zdrowia Dziecka).
 • Bank BPH SA
   
  Nominacja za organizację programu GE Volunteers, obejmującego organizowane przez pracowników zbiórek odzieży, przyborów szkolnych, karmy dla zwierząt, zabawek, książek, gier, słodyczy, medykamentów i sadzonek kwiatów, prace remontowe, budowlane, ogrodnicze i podłączenie do internetu, wsparcie osób indywidualnych poprzez korepetycje, rozwijanie zainteresowań, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i zabawę oraz krwiodawstwo, akcje edukacyjne (np. nauka j.angielskiego), akcje ochrony środowiska.
 • Saur Neptun Gdańsk SA
   
  Nominacja za pomoc finansową oraz inicjatywę i osobiste zaangażowanie w działania Fundacji.
 • Spóldzielnia Piekarsko Ciastkarska
   
 • Fundacja PKO
   
  Nominacja za realizację projektu „Duet Mądrej Pomocy – wolontariat Szlachetnej Paczki i Fundacji PKO Banku Polskiego”, który stanowił integralną część XIV edycji Paczki. W ramach XIV edycji SZLACHETNEJ PACZKI wsparto 19850 rodzin żyjących w niezawinionej biedzie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA
   
 • OGRODY XXI , Maxima Polska
   
 • Podgórska Spółdzielnia Inwalidów Ochrona Mienia
   
 • BP Polska SA