szukaj

Dobro czyń cały rok!

Aktualności

14/06/2016
 
Zachęcamy do lektury raportu z XIX edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Dobro to najlepszy znak firmowy”. O wypowiedzi do tej publikacji poprosiliśmy osoby, którym bliska jest troska o dobro wspólne. Z kilku wybranych perspektyw opowiedzą o tym, jak duże znaczenie ma ono w kontekście społecznego zaangażowania firm.

więcej <

Dobroczyńcy

 • "Sanplast" SA
   
 • Altix Sp. z o.o.
   
  Firma Altix Sp. z o.o. jest pierwszym laureatem w nowej kategorii "Program wolontariatu pracowniczego". Pracownicy firmy pomagali m.in. w zbiórce specjalistycznego sprzętu (o wartości 300 tys. zł) dla niewidomych dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krakowie, którego pracownia tyfloinformatyczna została zniszczona podczas powodzi w 2010 roku.
 • Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
   
  Każdego roku na działalność społeczno-kulturalną, charytatywną, sportową, działalność w ramach nauki, oświaty i wychowania Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie przeznacza kilkaset tysięcy złotych. W 2010 roku udzielił ponad 270 000 zł pomocy finansowej a pomoc rzeczowa i usługowa szacowana jest na około 60 000 złotych.
 • Kompania Piwowarska S.A.
   
  W swoich przedsięwzięciach społecznych, Kompania Piwowarska kieruje się wizją firmy – obywatela, współodpowiedzialnej za środowisko, w którym funkcjonuje. Do końca 2010 roku w realizację projektów wsparcia zaangażowało się niemal 230 wolontariuszy, którzy poświęcili w sumie 1 465 godzin na udzielenie pomocy niemal 3 500 osób. Pracownicy zorganizowali 46 projektów wolontariackich, na łączną kwotę prawie 300 tysięcy zł.
 • Microsoft Sp. z o.o.
   
 • Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o.
   
  Nagroda m.in za fundowanie nagród rzeczowych w turniejach sportowych, konkursach i udostępnianie pomieszczeń dla kolarzy z Uczniowskiego Klubu Sportowego Kluczbork. Firma udzielała wsparcia merytorycznego w propagowaniu ochrony środowiska, poszerzaniu wiedzy na temat ekologii. Wspierała finansowo organizowanie czasu wolnego i rozwijanie pasji i zainteresowań u dzieci i młodzieży. W 2013r. Hydrokom był organizatorem Konkursu plastycznego pt. "Jak oszczędzać wodę?”. W ramach konkursu przyznano nagrody pieniężne najlepszym klasom. Firma wsparła organizowany przez Stowarzyszenie Artis Actiones Festiwal Reggae (warsztaty muzyczne dla młodzieży). Wspierała także działalność kulturalną lokalnych stowarzyszeń i przekazała fundusze na Program "Działaj Lokalnie".
 • IQS and QUANT Group
   
 • Bancom
   
  Nominacja za udostępnienie całego wyposażenia firmy oraz za osobiste zaangażowanie pracowników w tworzenie Centrum Koordynacji Pomocy dla powodzian.
 • Polskie Wydawnictwo Naukowe
   
                 

Kontakt

Organizator Konkursu o tytuł
"Dobroczyńca Roku"


Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa
tel. 22 622 01 22
fax: 22 622 02 11

konkurs@dobroczyncaroku.pl