szukaj

Dobro czyń cały rok!

Aktualności

14/06/2016
 
Zachęcamy do lektury raportu z XIX edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Dobro to najlepszy znak firmowy”. O wypowiedzi do tej publikacji poprosiliśmy osoby, którym bliska jest troska o dobro wspólne. Z kilku wybranych perspektyw opowiedzą o tym, jak duże znaczenie ma ono w kontekście społecznego zaangażowania firm.

więcej <

Dobroczyńcy

 • Szkło Service - Bogdan Krysztofek
   
 • Ernst&Young
   
  Ernst & Young jest jedną z wiodących międzynarodowych korporacji świadczących profesjonalne usługi doradcze, ale również angażującą się społecznie, za co w 2002 roku otrzymała tytuł "Dobroczyńcy Roku".
 • Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy SA
   
  Nagroda za społeczne wsparcie Stowarzyszenia Gwara Warszawska w organizacji plenerowego "Kina pod Minogą" i warsztatów gwary warszawskiej. "Kino pod Minogą" to wydarzenie kulturalne "pod chmurką" w samym sercu Warszawy. W 2014 r. w ramach II edycji zostały zorganizowane 4 pokazy polskich starych filmów, koncert kapeli podwórkowej i przestawienie teatralne. Stowarzyszenie realizuje też przy współpracy z DTBJ otwarte dla wszystkich chętnych warsztaty gwary warszawskiej. W wydarzeniach wzięło udział ponad 600 osób. DTBJ użyczyło przestrzeni i sprzętu, a wydarzenia wspierali w roli wolontariuszy pracownicy firmy. DTBJ to rodzinna firma znana w Warszawie od pokoleń. Przed Wojną Jabłkowscy wyznaczali wysokie standardy społecznej odpowiedzialności biznesu - darmowe teatrzyki dla dzieci, daleko idąca odpowiedzialność wobec pracowników (finansowanie dla nich sekcji sportowych, wakacji, stypendiów edukacyjnych). Od momentu odrodzenia się firmy spadkobiercy kontynuują tę tradycję, angażując się na rzecz lokalnej społeczności.
 • Bayer Sp. z o.o.
   
  Nagroda za program popularyzacji nauki Making Science Make Sense. W 2012 Bayer stworzył w Warszawie salon multimedialny BayLab, w którym organizowane są spotkania popularyzujące naukę, m.in. w formule warsztatów dla szkół. W 2014 program rozszerzono o nową formułę: familijne spotkania - „Naukowe Czwartki”. Tematy obejmują m.in. profilaktykę chorób układu krążenia, profilaktykę okulistyczną, a także zajęcia dotyczące roślin uprawnych, witamin oraz zdrowia zwierząt domowych. Dotychczas w spotkaniach udział wzięło 3.500 uczestników. Udział jest nieodpłatny, zajęcia przygotowano dla osób od 8 roku życia. W 2014 po raz pierwszy przeprowadzono tu warsztaty wymagające wybitnie indywidualnego podejścia – dla dzieci głuchoniemych. Bayer stworzył program praktyk dla studentów: osoby zarekomendowane przez uczelniane koła naukowe są zapraszane do współtworzenia i współprowadzenia warsztatów. Od 2011 roku prowadzone są badania opinii społecznej „Barometr Bayer”, diagnozujące stosunek Polaków do nauki. Poszczególne edycje poświęcone były m.in. stosunkowi do nauk ścisłych, do innowacyjności, zaś najnowsza - naukom medycznym i profilaktyce.
 • "Polityka" Spółdzielnia Pracy
   
 • Komandor SA
   
  Główne programy społecznego zaangażowania firmy to projekt 'Pakiet Wrześniowy', w ramach którego uczniowie zakładają i prowadzą własne firmy oraz skierowany do nauczycieli program 'Przedsiębiorczy nauczyciel - przedsiębiorczy gimnazjalista', który przygotowuje do prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości. W roku szkolnym 2004/2005 w projekcie 'Pakietu Wrześniowego' wzięło udział 287 szkół z całej Polski.
 • Zakład Energetyczny Białystok SA
   
 • Transition Technologies S.A.
   
  Nagroda za zaangażowanie w działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednym z projektów rozwijanych w ramach CSR przez firmę Transition Technologies jest „Seeing Assistant”. Jest on dedykowany osobom niewidomym i słabowidzącym. Aktualnie jest to pakiet sześciu aplikacji dostępnych na całym świecie i działających na urządzeniach mobilnych firmy Apple. Ich użycie pozwala przezwyciężać problemy osób z poważnymi dysfunkcjami narządu wzroku, jednocześnie poszerzając ich horyzont możliwości. Dzięki wirtualnym asystentom osoby niewidome i słabowidzące mogą między innymi: użyć smartfona jako lupy elektronicznej, rozpoznać kolory np. ubrań, sprawdzić czy nie zapomnieli wyłączyć światła, samodzielnie nawigować i poznawać otaczającą przestrzeń dzięki zaawansowanej aplikacji do nawigacji z wykorzystaniem GPS, rozpoznawać różne przedmioty, na opakowaniach których znajduje się kod kreskowy.
 • Polskie Wydawnictwo Naukowe
   
                 

Kontakt

Organizator Konkursu o tytuł
"Dobroczyńca Roku"


Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa
tel. 22 622 01 22
fax: 22 622 02 11

konkurs@dobroczyncaroku.pl