szukaj

Dobro czyń cały rok!

Aktualności

14/06/2016
 
Zachęcamy do lektury raportu z XIX edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Dobro to najlepszy znak firmowy”. O wypowiedzi do tej publikacji poprosiliśmy osoby, którym bliska jest troska o dobro wspólne. Z kilku wybranych perspektyw opowiedzą o tym, jak duże znaczenie ma ono w kontekście społecznego zaangażowania firm.

więcej <

Dobroczyńcy

 • Van Melle Polska Sp. z o.o.
   
 • Whirlpool Polska Sp. z o.o.
   
  Firma Whirpool Sp. z o.o. otrzymała nagrodę za udział pracowników firmy w realizacji programu społecznego polegającego na budowie mieszkań dla osób ubogich oraz za regularne wsparcie finansowe Fundacji, a także podejmowanie na jej rzecz działań fundraisingowych.
 • Polskie Wydawnictwo Naukowe
   
 • Fundacja Warta
   
  Fundacja "Warta" jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność społecznie użyteczną na rzecz edukacji, kultury, dobroczynności i innych celów tzw. pożytku publicznego.
 • Metsa Tissue SA
   
  Firma Metsa Tissue zainicjowała i sfinansowała całoroczny Program Edukacji Ekologicznej pt. 'Czyste środowisko - komfort na co dzień', relizowany w społecznościach, gdzie firma posiada swoje zakłady produkcyjne.
 • Bancom
   
  Nominacja za udostępnienie całego wyposażenia firmy oraz za osobiste zaangażowanie pracowników w tworzenie Centrum Koordynacji Pomocy dla powodzian.
 • TEATR KAMIENICA FUNDACJA WSPIERANIA TWÓRCZYCH INICJATYW TEATRALNYCH ATUT I S KA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
   
  Nagroda została przyznana za wielokrotne udostępnianie sali widowiskowej na trzysta osób wraz z nieodpłatną obsługą techniczną (akustyk, operator światła) i personelem pomocniczym (szatniarze, sprzątacze, obsługa baru); wieloletnie wsparcie kampanii promocyjnej na rzecz zbierania odpisu 1% podatku na cele statutowe Fundacji „Tęczowy Dom”.
 • Bank Spółdzielczy w Krokowej
   
 • Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
   
  Każdego roku na działalność społeczno-kulturalną, charytatywną, sportową, działalność w ramach nauki, oświaty i wychowania Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie przeznacza kilkaset tysięcy złotych. W 2010 roku udzielił ponad 270 000 zł pomocy finansowej a pomoc rzeczowa i usługowa szacowana jest na około 60 000 złotych.
                 

Kontakt

Organizator Konkursu o tytuł
"Dobroczyńca Roku"


Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa
tel. 22 622 01 22
fax: 22 622 02 11

konkurs@dobroczyncaroku.pl