szukaj

Dobro czyń cały rok!

Aktualności

14/06/2016
 
Zachęcamy do lektury raportu z XIX edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Dobro to najlepszy znak firmowy”. O wypowiedzi do tej publikacji poprosiliśmy osoby, którym bliska jest troska o dobro wspólne. Z kilku wybranych perspektyw opowiedzą o tym, jak duże znaczenie ma ono w kontekście społecznego zaangażowania firm.

więcej <

Dobroczyńcy

 • Fundacja Warta
   
  Fundacja "Warta" jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność społecznie użyteczną na rzecz edukacji, kultury, dobroczynności i innych celów tzw. pożytku publicznego.
 • Towarzystwo Finansowo-Leasingowe SA
   
 • Bank Zachodni WBK SA
   
  W swoich działaniach filantropijnych Bank Zachodni WBK koncentruje się głównie na sytuacji dzieci, które ze względu na złą kondycję materialną rodziców mają mniejsze szanse na udany start w dorosłe życie i pozbawione są dostępu do różnych form rozwoju własnych zainteresowań i umiejętności.
 • T-Mobile Polska S.A.
   
  Nagroda za program POMOC MIERZONA KILOMETRAMI. Jest to wyjątkowy program, w którym każdy może wesprzeć niepełnosprawne ruchowo dzieci. Wystarczy być aktywnym fizycznie i korzystać ze smartfona. Podczas pierwszej edycji akcji, dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy wspólnie pokonali 40 milionów kilometrów, firma przekazała na rehabilitację i protezy dla dzieci, podopiecznych fundacji TVN MILION złotych. Aby raz jeszcze pomóc potrzebującym najmłodszym i dowieść, że sukces akcji nie był źródłem przypadku, zorganizowana została druga edycja. Przy użyciu smarftona i mobilnej aplikacji Endomondo oraz wsparciu partnera technologicznego – firmy Sony, akcja połączyła 524 000 aktywnie pomagających. Dzięki T-Mobile do Fundacji TVN Nie jesteś sam trafił kolejny milion złotych. W efekcie Polacy wspólnie pokonali w ruchu ponad 80 milionów kilometrów – dwa razy więcej, niż w pierwszej edycji akcji.
 • Commercial Union Polska Sp.z o.o.
   
 • Transition Technologies S.A.
   
  Nagroda za zaangażowanie w działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednym z projektów rozwijanych w ramach CSR przez firmę Transition Technologies jest „Seeing Assistant”. Jest on dedykowany osobom niewidomym i słabowidzącym. Aktualnie jest to pakiet sześciu aplikacji dostępnych na całym świecie i działających na urządzeniach mobilnych firmy Apple. Ich użycie pozwala przezwyciężać problemy osób z poważnymi dysfunkcjami narządu wzroku, jednocześnie poszerzając ich horyzont możliwości. Dzięki wirtualnym asystentom osoby niewidome i słabowidzące mogą między innymi: użyć smartfona jako lupy elektronicznej, rozpoznać kolory np. ubrań, sprawdzić czy nie zapomnieli wyłączyć światła, samodzielnie nawigować i poznawać otaczającą przestrzeń dzięki zaawansowanej aplikacji do nawigacji z wykorzystaniem GPS, rozpoznawać różne przedmioty, na opakowaniach których znajduje się kod kreskowy.
 • Weil, Gotshal & Manges
   
  Weil, Gotshal & Manges to międzynarodowa kancelaria prawnicza, zatrudniająca 1200 prawników w 19 biurach na całym świecie. Kancelarię wyróżnia szeroki zakres specjalizacji oraz zaangażowanie w działalność pro bono. Pracownicy kancelarii Weil, Gotshal & Manges pracują społecznie nad rozwiązywaniem kwestii prawnych związanych z działalnością organizacji członków Ashoki – innowatorów społecznych.
 • Nadleśnictwo Góra Śląska
   
  Nagrodę przyznano za podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży oraz społeczności lokalnej, propagowanie zachowań proekologicznych, stworzenie miejsc bezpiecznego wypoczynku oraz rekreacji, stworzenie miejsc dla edukacji ekologicznej i przyrodniczej społeczeństwa.
 • BP Polska Sp. z o.o.
   
                 

Kontakt

Organizator Konkursu o tytuł
"Dobroczyńca Roku"


Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa
tel. 22 622 01 22
fax: 22 622 02 11

konkurs@dobroczyncaroku.pl