szukaj

Dobro czyń cały rok!

Aktualności

14/06/2016
 
Zachęcamy do lektury raportu z XIX edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Dobro to najlepszy znak firmowy”. O wypowiedzi do tej publikacji poprosiliśmy osoby, którym bliska jest troska o dobro wspólne. Z kilku wybranych perspektyw opowiedzą o tym, jak duże znaczenie ma ono w kontekście społecznego zaangażowania firm.

więcej <

Dobroczyńcy

 • Cargill (Polska) Sp. z o.o. Oddział Bielany Wrocławskie
   
  Nagrodę przyznano za intensywne działania w ramach wolontariatu pracowniczego (bezpośredni i zaangażowany kontakt osobisty pracowników z dziećmi), działania mające na celu uczestnictwo dzieci w zajęciach sportowych i nowych formach rehabilitacji, poprawę samooceny osób niepełnosprawnych, pokonywanie barier niepełnosprawności oraz rozbudowywanie specjalistycznej bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej.
 • Microsoft Sp. z o.o.
   
 • Tesco Polska Sp. z o. o.
   
  Nagroda przyznana za strategię zaangażowania obejmującą trzy najważniejsze obszary: rosnące bezrobocie wśród młodych ludzi, zdrowie i coraz większy problem otyłości oraz ogromne ilości żywności, która jest marnowana. Programy: Oszczędzam. Nie marnuję. Przekazuję. Współpraca z Bankami Żywności, w ramach której Tesco przekazuje ze swoich sklepów nadwyżkę żywności (owoce, warzywa i pieczywo). Do końca 2013 udało się wprowadzić projekt w 12 sklepach i przekazać ponad 30 ton żywności. Dodatkowo sieć edukuje swoich interesariuszy: dostawców, klientów oraz pracowników, jak ograniczyć marnowanie żywności Tesco dla Szkół - Talent do niemarnowania Konkurs filmowy dla uczniów, którego celem jest edukacja najmłodszych z zakresu ważnych społecznie tematów, kształtowanie postaw, a także wsparcie polskich szkół poprzez wyposażenie je w nowoczesny sprzęt multimedialny. Dzięki nim uczniowie edukowali swoje społeczności lokalne na temat marnowania żywności. Świąteczna Zbiórka Żywności Od 13 lat Tesco uczestniczy w zbiórkach żywności organizowanych przez Federację Polskich Banków Żywności. Jest to wydarzenie chętnie wspierane również przez klientów sieci.
 • FHU "Witek" Karolina Witek
   
  Firma otrzymała nagrodę za udzielenie wsparcia finansowego na realizację Drugiego Ogólnopolskiego Konkursu Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej oraz za wieloletnie wsparcie finansowe i usługowe działalności Fundacji Pomocy Artystom Polskim CZARDASZ.
 • MasterFoods Polska Sp. z o.o.
   
 • IQS and QUANT Group
   
 • Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych Pasol
   
 • SMAY Sp. z o.o.
   
  Nagroda za wsparcie finansowe przy pokrywaniu kosztów prowadzenia domu wspieranego dla rodzin bezdomnych. Końcowym etapem procesu usamodzielniania się rodzin bezdomnych jest zamieszkanie w samodzielnym mieszkaniu. Z myślą o podopiecznych, którzy pomimo sytuacji bezdomności podejmują pracę, Dzieło prowadzi projekt mieszkań wspieranych. Wsparcie finansowe umożliwia rodzinie tworzenie kapitału wyjściowego (oszczędności), który wykorzystywany jest w momencie opuszczenia przez rodzinę domu wspieranego.Otrzymana comiesięczna darowizna pokrywa zgodnie z zatwierdzonym przez pracownika socjalnego planem pomocy koszty prowadzenia domu (czynsz, opłaty za media) i jest ważnym elementem pracy socjalnej w zakresie nauki budżetowania. Obok wsparcia finansowego niezwykle cenną formą pomocy ze strony darczyńcy było także stworzenie miejsca pracy dla podopiecznego domu wspieranego.
 • Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga przy Citi Handlowy
   
  Fundacja otrzymała nagrodę za wsparcie finansowe programu edukacji ekonomicznej dla młodzieży ponadgimnazjalnej "Moje finanse", udział pracowników Citibank Handlowy w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i lekcji dla uczniów oraz spotkań z młodzieżą w oddziałach Banku, budowanie partnerskich relacji z organizacjami społecznymi.
                 

Kontakt

Organizator Konkursu o tytuł
"Dobroczyńca Roku"


Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa
tel. 22 622 01 22
fax: 22 622 02 11

konkurs@dobroczyncaroku.pl